Brief van Rutte - Wim en Ingrid de Graaf

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Brief van Rutte

Op de mouw gespeld
Aan: Mark Rutte
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA  Den Haag

Dokkum, 31 juli 2019

Geachte heer Rutte,

Wij hebben uw brief d.d. 16-07-2019 met kenmerk 4076149 ontvangen en reageren daarop als volgt.

Het wordt voor ons steeds moeilijker om respect voor u op te brengen. Dat komt enerzijds omdat u steeds maar weer lacht, anderzijds hoe u de bevolking straal negeert.

Nu ook omdat u ons wilt misleiden, want hydraulisch stimuleren en fracken zijn dezelfde begrippen. U doet hiermee voorkomen dat er geen hydraulische stimulatie of fracken plaatsvindt. Wat denkt u van Ee?

Kijkt u wel op de site van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat? Daar staat heel duidelijk dat hydraulisch stimuleren en fracken hetzelfde omvat. https://www.nlog.nl/sites/default/files/a0_hydraulische%20stimulatie.pdf

Het omhooghalen van gas moet direct en niet over een tijdje stoppen. Zowel in Groningen als ook in Friesland. Na zeven jaar (7 jaar) heeft u uiteindelijk in de tweede kamer in een debat uw excuses aangeboden. Schaam u.

Wanneer gaat er uiteindelijk iets gebeuren?

Wim en Ingrid de Graaf.

P.S. Wij stellen uw persoonlijke antwoord op prijs.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu