Overheid volgens Facebook - wimgrid2016

Wim en Ingrid de Graaf
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

      Via Facebook ontvangen.

OPEN BRIEF VAN HET NEDERLANDSE VOLK
Aan de regering van Nederland.
Het spijt ons u te moeten laten weten dat, het voor ons onmogelijk is in te schatten of wij o...nze belasting tot 21-12-2017 nog wel kunnen en willen betalen.
Onze financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden, dankzij de toepassing van uw Arbeidswet, Auteurswet, Horecawet, Beurswet, Loterijwet, Motorrijtuigenwet, Warenwet, Woningwet, Drankwet, Gezondheidswet, Winkelsluitingswet, Invalidenwet, Vestigingswet, Flexwet, Ziektewet enz. enz., die U op ons heeft losgelaten.

Door al uw wetten zijn wij zo teneergeslagen, aangeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat wij niet meer weten waar wij aan toe zijn, hoe wij hier nog kunnen zijn en of wij hier nog wel willen zijn.

Men heeft ons genoodzaakt te betalen voor

Milieubelasting,
Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting,
Precariobelasting,
Loonbelasting,
Onroerendgoedbelasting,
Overdrachtsbelasting,
Staatsbelasting,
Straatbelasting,
Rioolbelasting,
Grondbelasting,
Wegenbelasting,
Verzekeringsbelasting,
Beursbelasting,
Weeldebelasting,
Gemeentebelasting,
Dividendbelasting,
Successiebelasting,
Hondenbelasting,
Vermakelijkheidsbelasting
Waterschapsbelasting.

En verder voor

tabaksaccijns,
benzineaccijns,
gedistilleerdaccijns,
zegelrecht,
registratierecht,
invoerrecht,
uitvoerrecht,
statistiekrecht,
reinigingsrecht
en wat er nog meer aan rechten zijn.

Voorts krijgen wij de plicht om bij te dragen aan

WAO,
AOW,
WW,
WWW,
UWV,
VVV,
BTW

en tal van andere W-s als ook aan

Zorgverzekering,
Autoverzekering,
Aansprakelijkheidsverzekering,
Ziektegeldverzekering,
Arbeidsongeschiktheidverzekering,
Brandverzekering,
Kostbaarhedenverzekering

en andere zekerheden die inmiddels allang niet meer zo zeker zijn met dit kabinet.

Wij betalen

liggeld,
stageld,
loopgeld,
wachtgeld,
parkeergeld,
tolgeld,
sluisgeld,
schoolgeld,
inschrijfgeld,
uitschrijfgeld,
lesgeld,
kijk- en luistergeld

en hoe dan ook: heel veel geld !!!

Wij worden verzocht en of verplicht om bij te dragen aan

Dierenbescherming,
Vrijheidsbond,
Kankerbestrijding,
Astmafonds,
Leprafonds,
Nierfonds,
Kinderbescherming,
Rampenfonds,
Begrafenisfonds,
Geheelonthoudersfonds,

maar ook het

Rode Kruis,
Gele Kruis,
Oranje Kruis,
Groene Kruis,
het Witgele Kruis

en een regenboog aan andere kruizen.

De regering en anderen die in hun naam regeren hebben ons zó geregeerd, dat wij niet meer weten wie we zijn, of we er zijn en of we er nog wel willen zijn. Wij zijn verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, geëvalueerd, gezuiverd, ingesloten, opgesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, gesommeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, voorgelicht, uitgelicht en,... door U opgelicht !!!

Wij hebben tot nu toe ons leven doorgebracht met het invullen, inschrijven, opschrijven, overschrijven, halen, betalen, opsturen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Wij hebben al honderden keren verklaard dat wij zijn geboren, waar en wanneer.... waarom?

Wij worden achtervolgd door actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen, zowel schriftelijk als telefonisch (liefst onder het eten) en zelfs thuis aan de deur. Ons enige geluk is dat wij geen geld overhebben om te kunnen steken in ING, ABN-AMRO en alle andere Rothchild banken, Palm Invest, Easy Life, Dubai Resorts, IceSave, Fortis of andere oplichters.
Wij zijn zover dat wij onze huizen willen verkopen en ons leven willen beëindigen, maar daarvoor moet wij eerst een energiekeurmerk aanvragen en betalen én ook nog voldoen aan de Euthanasiewet, waarvoor wij dan weer formulieren moet gaan aanvragen, invullen en opsturen.

Wij hadden eigenlijk graag een nieuwe auto willen kopen, maar dan moeten wij 42,3 procent belasting betalen over de netto-cataloguswaarde.
Waarom is dat? Moeten wij bestraft worden ? Of is dat een boete omdat wij te hard gewerkt hebben ?
Daarbij worden we al beboet als we eens ziek zijn, door de eigen hoge bijdrage ! Een auto van de zaak wordt ook al bestraft met bijtelling.
En binnenkort hebben we ook nog rekeningrijden vanwege het milieu. Wij betalen ook al slurptaks en vliegtaks. Nu moeten wij over de grens gaan rijden, is dat wel goed voor het milieu?
We hebben ook nog verpakkingstaks, want ook verpakkingen zijn slecht voor het milieu. Volgens ons blijven producten juist langer vers door de verpakking en gooien we ze niet zo snel weg, want dat is pas slecht voor het milieu.
En waarom ook niet, Nederland heeft brave burgers, bijna niemand maakt bezwaar.

We hebben in Nederland voor alles een stichting, praatgroep, actiegroep, commissies van wijze mannen en vrouwen die zich bezighouden met rapporten, die uiteindelijk door niemand worden gelezen, en dit alles aangevoerd door oppersukkel Rutte en zijn vrienden die al jarenlang bezig zijn met kilometerzones, flitspalen, spitsstroken die dichtblijven, dimlicht overdag, rookverbod in de horeca, praatgroepen voor herïntegratieproblemen, tolerantie van minderheidsgroepen, inburgeringscursussen, tekorten in de zorg en het gedaalde libido van de dwergcavia.
Dat we jaren bezig waren met een HSL-lijn dwars door ons landschap, waarbij u minstens 20 miljard boven het budget bent gegaan, een nieuwe Botlek brug heeft gebouwd die al 100 keer in storing heeft gestaan, is dat wel goed voor het milieu???
Weet u wat slecht is voor het milieu? De toegenomen criminaliteit en de excessen in de samenleving, ontvluchte tbs’ers en hangjongeren, die hele wijken en winkelcentra onbegaanbaar maken voor brave Nederlandse burgers die wél om hun leven geven.
Premier Rutte sponsort wel banken en verzekeraars, die jarenlang casino speelden met het door ons aan hen toevertrouwde geld. En nu, na al hun blunders, moeten wij er nogmaals voor opdraaien om de boel draaiende te houden en de staatschulden in te lopen. Maar als wij burgers omvallen, dan kunnen we nergens aankloppen !!!
Nee, wij willen niet nog meer belasting gaan betalen en wij zijn het niet eens met de nieuwe miljoenennota !!!
Hierbij verklaren wij – afwachtende op het nieuwe eerlijke financieel-economische systeem – niets te ondernemen tot de gehele politiek, de monarchie en de duistere aansturing is verwijderd en verdwenen.

Hoogachtend,
Het Nederlandse volk

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu